Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

Va multumim pentru faptul ca vizitati site-ul Gastroprofis.ro

Aceasta pagina de internet este proprietatea firmei S.C. GASTRO EXPERT PROFIS S.R.L, cu sediul in Tg. Mures, Romania. Accesarea, navigarea si folosirea in orice fel a acestui site reprezinta acordul dumneavoastra expres si neechivoc cu toate conditiile si termenii prezentati in continuare.

Compania noastra furnizeaza echipamente de bucatarie profesionale HORECA de mai multi ani, avand un suport tehnic rapid bazat pe profesionalism. Comercializam cei mai renumiti producatori din Europa si va putem oferi o varietate mare de echipamente profesionale de bucatarie, asigurandu-va garantie si service.

LEGISLATIE

In conformitate cu prevederile Legii numarul 677/2001 privind protectia persoanelor si a prelucrararii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii numarul 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. GASTRO EXPERT  PROFIS  S.R.L. se obliga sa administreze si sa stocheze in condiii de siguranta si doar pentru scopurile specificate datele personale ce ii sunt furnizate de catre diversi Utilizatori ai site-ului. Aceste date sunt colectate pentru desfasurarea activitatii de comert on-line prin intermediul paginiii de internet www.vechi.gastroprofis.ro.

Furnizarea datelor solicitate in formularul de inregistrare nu este obligatorie. Lipsa acestora ne impiedica insa sa preluam comenzile dumneavoastra si sa va livram produsele dorite.

Conform Legii numarul 677/2001 Utilizatorii au dreptul acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

In acelasi timp Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicitate stergerea acestora. Aceasta solicitare se va face intr-o cerere scrisa si semnata ce se va trimite pe adresa Operatorului de date si anume S.C. GASTRO EXPERT PROFIS S.R.L., cu sediul in Tg Mures, in mun. Tg. Mures 540369, strada Parangului, nr. 56 /44, Jud. Mures.

Magazinul online Gastroprofis detine drepturi de folosinta asupra continutului (imagini si texte) de pe site. Pentru a raporta incalcarea drepturilor de autor, trimiteti un email pe adresa: kkam66muresro@yahoo.com.
Preluarea informatiilor despre produse sau a imaginilor fara acordul scris al Gastroprofis este considerata furt de proprietate intelectuala. Tentativele de acces neautorizat la site si incercarile de frauda vor fi raportate autoritatilor competente.

INREGISTRARE 

Pentru a beneficia in totalitate de serviciile oferite de pagina noastra de internet este necesar sa va creati un cont de Utilizator. Acest lucru se face prin completarea datelor personale cerute in formularul de la site. Este obligatoriu ca datele introduse in formular sa fie reale. Nu este permisa introducerea datelor false precum si introducerea de date care nu va apartin. Ulterior completarii formularului de abonare, pe adresa de email introdusa veti primi un mail de confirmare a crearii contului de Utilizator.

Operatorul isi rezerva dreptul de a refuza fara o notificare in prealabil crearea unui cont daca se observa ca datele introduse in formular nu sunt reale sau nu va apartin.

CONFIDENTIALITATE

Informatiile pe care le furnizati sunt folosite doar de catre Operator si de catre consilierii de vanzare ce sunt angajati cu contract de munca, se afla in subordinea Administratorului si care au semnat un contract de confidentialitate. Informatiile furnizate de Utilizatori nu sunt comunicate nici unui tert, exceptie facand companiile de livrare. Informatiile furnizate nu sunt transferate nici unei entitati fizice sau juridice din afara Romaniei.

Administratorul siteului isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorilor care incalca regulamentul de utilizare, legislatia in vigoare sau care posteaza opinii si comentarii cu un continut injurios.

OBLIGATIILE VANZATORULUI:

Sa livreze Cumparatorului / Beneficiar produsele in conditiile si termenele stabilite contractual si cu respectarea standardelor de calitate in vigoare. Termenele de livrare sunt cele specificate de comun acord intre parti in Anexa 1, la aceste zile adaugandu-se numarul de zile legale de intreruperea activitatii  de catre  furnizorii externi. Nerespectarea  termenelor de plata  determina  decalarea  termenului  de livrare  din culpa  exclusiva a Cumparatorului  / Beneficiar .

Sa transfere  dreptul de proprietate asupra produselor, la data platii integrale a pretului, emiterea facturii fiscale nu semnifica transferul dreptului de proprietate.

Sa garanteze Cumparatorul / Beneficiar cu privire la viciile ascunse ale Produselor, daca aceste vicii sunt descoperite in perioada de garantie acordata.

Sa efectueze gratuit, atunci cand este in mod real necesar, lucrarile de service impuse in sarcina sa conform Certificatului de Garantie aferent Produselor.

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI:

Sa plateasca integral pretul Contractului la termenele si in conditiile stipulate contractual.

Sa efectueze receptia la data si locul si conditiile stabilite contractual.

Sa asigure in prealabil instalarii Produselor, toate conditiile necesare instalarii propriu zise.

Pe perioada derularii prezentului Contract, respectiv pana la terminarea perioadei de garantie acordata, Cumparatorului / Beneficiar ii este interzis a folosi personalul Vanzatorului / Furnizor pentru servicii extracontractuale (service , mentenanta, consultanta si altele). In conditiile in care Cumparatorul / Beneficiar incalca aceasta interdictie, se obliga la plata de daune interese de 50% din valoarea contractului.

PRETURI

Pe pagina noastra de internet pretul produselor este afisat in RON.
In situatia in care pretul unui produs este afisat incorect din cauza unei erori tipografice sau unor informatii gresite primite de la furnizori, Operatorul are dreptul sa refuze sau sa anuleze orice comanda plasata pentru acel produs. In situatia in care Utilizatorul a efectuat deja plata Operatorul se obliga sa ramburseze imediat suma aferenta comenzii anulate.

PLATA PRODUSELOR

Plata produselor comandate prin intermediul paginii de internet www.vechi.gastroprofis.ro se face in Lei in conformitate cu facturile emise de Operator si trimise catre Utilizator la adresa de email specificata in datele de identificare din contul acestuia.

Plata Produselor se va face in RON, la cursul Alpha Bank din ziua efectuarii platii, in numerar in limita plafonului maxim legal admis de lege, sau prin instrumente de plata bancare ca ordin de plata, POS etc.

Facturile fiscale vor fi emise in format electronic si vor fi trimise online la adresa de e-mail alegnacos@yahoo.com. Adresa de e-mail mai sus mentionata, a fost indicata de catre Cumparatorul /Beneficiar, acesta acceptand expres sa primeasca oferta, contract, anexa contract  si documentul fiscal in format electronic , online (fara contra semnatura)

Data platii se considera a fi data chitantei eliberatoare emise de Vanzator / Furnizor, Cumparatorului / Beneficiar, in caz de plata in numerar, sau momentul cand banii sumei scadente  virati din contul  bancar al  Cumparatorului / Beneficiar  , intra in contul bancar al  Vanzatorului / Beneficiar  , in caz de plata prin instrumente de plata  Bancare

Pentru evitarea  oricarui  dubiu  Preturile Nu includ:

 1. echipamente, accesorii , lucrari neprevazute etc. In Anexa 1 (ca –confectii metalice, lucrari cu specific pentru amplasarea Produselor, postamente , canalizari , instalatii si tablouri electrice , instaltii de gaze , bransamente electrice si gaze , instaltii ventilatie , tubulaturi hote etc.)
 2. materiale de montaj pentru instalatii frigorifice , hote , instalatii spalare si altele , pentru care montajul nu a fost inclus in pret , acesta urmand a se achita ulterior , conform devizului de lucrari intocmit dupa montaj si a facturii fiscale aferente . Plata facturii fiscale se va face in termen de maxim 24 ore, de la primirea acestuia pe fax sau format electronic online pe e-mail.

In cazul in care la prezentul Contract si Produse apar modificari, interpretari  sau aplicari al legislatiei care impun costuri suplimentare si taxe ce determina anterior platii integrale , majorari de preturi , majorarea va fi  notificata  in scris  de catre Vanzator/Furnizor  Cumparatorului / Beneficiar si va fi suportata integral de acesta din urma , conform notificarii

Reprezentantii legali ai Cumparatorului / Beneficiar, asociati / actionari , administratori etc. garanteaza plata de catre societate a pretului  integral al Produselor ce fac obiectul prezentului Contract , indeplinand personal  obligatia de plata , in situatia neachitarii la termenele scadente , de catre societatea cumparatoare / beneficiara  , a ratei scadente sau a pretului convenit .

In situatia in care la  termenele scadente  , instrumentele de plata  bancare emise  de catre Cumparator / Beneficiar  sunt  refuzate  la plata , indiferent de motivul refuzului , Vanzatorul / Furnizor isi va exercita nestingherit si neconditionat , fara acordul Cumparatorului / Beneficiar ori incuviintarea  instantelor judecatoresti , dreptul de proprietate asupra Produselor , acestea putand fi preluate de proprietar prin orice cai si  mijloace  de recuperare .

LIVRARE

Termenul de livrare se exprima in zile lucratoare (5 zile/saptamana) si va fi comunicat in avans clientului si apoi specificat in Anexa la contract.

 1. Livrarea se va efectua doar in conditiile in care Cumparatorul / Beneficiar a achitat integral valoarea Contractului , livrarea se va decala din culpa exclusiva  a Cumparatorului / Beneficiar  , aplicandu-se prevederile art. 5
 2. Cumparatorul / Beneficiar are obligatia ca prin contract (cuprins Anexa 1) sa desemneze o persoana care sa receptioneze in numele Cumparatorului / Beneficiar, Produsele livrate
 3. La momentul livrarii , persoana desemnata in acest sens de catre Cumparator / Beneficiar ,  va face receptia calitativa si cantitativa Produselor , semnand in numele Cumparatorului / Beneficiar , avizul de expeditie / procesul verbal de receptie /  primire/ predare al  Produselor , intocmit ca Anexa 2 la prezentul contract .Semnarea de catre Cumparator / Beneficiar , prin persoana desemnata conf art. 2 , a Pocesului verbal de receptie / primire  fara obiectiuni , atesta faptul ca Produsele au fost livrate in cantitatea si calitatea stabilita contractual si nu prezinta vicii aparente . Ulterior semnarii Procesului verbal de receptie / primire, nu se va mai lua in considerare nici o obiectie a Cumparatorului / Beneficiar cu privire la deficiente privind calitatea sau cu privire la viciile aparente ale produselor receptionate. Vanzatorul / Furnizor nu poate fi tinut in nici un caz raspunzator pentru astfel de deficiente sau vicii semnalate ulterior. In cazul in care la receptie Cumparatorul / Beneficiar constata ca Produsele livrate nu sunt conforme specificatiilor tehnice , neconformitatatea se va specifica in Avizul de expeditie / Procesul  verbal de receptie / primire , iar Vanzatorul / Furnizor , va remedia in cel mai scurt timp neconformitatatea .
 4. In cazul in care pentru Produsele livrate de catre Vanzator / Furnizor la data si adresa de livrare stabilite , Cumparatorul / Beneficiar  refuza semnarea avizului de expeditie sau a procesului verbal de receptie sau la adresa de  livrare nu este persoana desemnata de catre Cumparator / Beneficiar  conform art. 2 , care sa receptioneze produsele , Vanzatorul va returna produsele la depozitul sau , o noua livrare facandu-se exclusiv pe cheltuiala Cumparatorului / Bneficiar , depozitarea  efectuandu-se gratuit pentru o perioada de 3 zile de la data returnarii . In cazul in care perioada de depozitare depaseste cele 3 zile gratuite acordate, Cumparatorul / Beneficiar va datora incepand cu a 4 a zi de depozitare, cheltuieli de depozitare in cuantum de 0,5 % pe zi depozitare calculate la valoarea produselor depozitate.
 5. Daca amanarea livrarii este din culpa Cumparatorului / Beneficiar sau acesta propune amanarea livrarii , anterior efectuarii acesteia , la o data determinata/nedetermeinata  Vanzatorul / Furnizor  poate accepta aceasta amanare ,caz in care pentru primele 7 zile de amanare  Vanzatorul / Furnizor   va depozita in mod gratuit produsele in depozitele sale , incepand cu a 8-a zi Cumparatorul / Beneficiar   va datora Vanzatorului / Furnizor , contravaloarea cheltuielilor de depozitare , contravaloare evaluata conventional si anticipat de catre parti la suma de 0,5% din valoarea Contractului /zi depozitare . Contravaloarea acestor cheltuieli trebuie achitata de catre Cumparator / Beneficiar  anterior momentului livrarii , urmand ca livrarea sa se faca numai pe baza dovezii achitarii acestor cheltuieli .Daca  depozitarea echipamentului depaseste 30 zile Vanzatorul / Furnizor  are pe langa dreptul de a incasa cheltuieli de depozitare si sa considere contractul ca fiind desfiintat de plin drept fara interventia instantei si fara nici o alta notificare prealabila , avand dreptul sa retina produsele si sa retina totdata ca penalitate pretul platit pana in acel moment de catre Cumparatorul / Beneficiar.
 6. Cumparatorul / Beneficiar are obligatia ca la momentul livrarii, montajului si instalarii, sa asigure mijloace mecanice si forta de munca necesare descarcarii, instalarii, montajului si manipularii produselor.
 7. Livrarea se va efectua la nivelul parter, intrarea in cladire. Livrarea nu include manevrarea pe scari cu liftul sau la etaje superioare ale cladirii, acestea fiind in responsabilitatea Cumparatorului / Beneficiar. Totodata Cumparatorul / Beneficiar, este raspunzator ca produsele comandate sa incapa prin caile de acces. Vanzatorul / Furnizor neavand nici o obligatie sau responsabilitate in eventualitatea ca dimensiunea cailor de acces sunt insuficient pentru introducerea produsului in spatiu destinat. Orice costuri ca urmare unei livrari esuate vor fi suportate de catre Cumparator / Beneficiar. Livrarea nu include despachetarea, pozitionarea sau asamblarea / dezmembrarea produselor comandate.
 8. Fara a prejudicia prevederile art. 1-7 care raman aplicabile, partile sunt deacord ca termenele de livrare sunt instituite in favoarea Vanzatorului / Furnizor, astfel incat acesta are facultatea de a efectua livrarea tuturor sau unei parti din produse inainte de termenele de livrare stipulate contractual.
 9. Produsele livrate sunt insotite de carti de utilizare si certificate de garantie. Cumparatorul / Beneficiar este obligat ca in cazul in care constata lipsa vreunui document mai sus mentionat sa notifice Vanzatorul / Furnizor, in scris in max 5 zile de la livrarea produselor catre acesta.

MONTAJUL SI INSTALAREA PRODUSELOR

 1. Pentru contracte cu valoarea mai mare de 4.000 euro fara tva , instalarea si montajul produselor se va face in mod gratuit de catre Vanzator / Furnizor . Pentru contractele cu valori mai mici de 4.000 euro fara tva , instalarea si montajul produselor se va face de catre Vanzator / Furnizor contracost .Anterior instalarii , la adresa de instalare , Cumparatorul / Beneficiar  are obligatia sa pregateasca locul propriu zis al instalarii , astfel incat acesta sa permita punerea in funciune a Produselor.
 2. Produsele vor fi instalate la Adresa de instalare specificata in Anexa la contract, numai dupa ce conditiile prevazute in cartea tehnica sunt indeplinite de catre Cumparator / Beneficiar
 3. Cheltuielile legate de transportul produselor de la adresa de livrare la adresa de instalare sunt in sarcina Cumparatorului / Beneficiar
 4. La momentul instalarii intre reprezentantii  vanzatorului /furnizor  si  cumparatorului / beneficiar se va incheia un proces verbal  de acceptanta / montare /instalare.
 5. In cazul sistemelor de ventilatie formate din hota , motor si tubulatura puse la dispozitie sau executate de Cumparator / Beneficiar , Vanzatorul / Furnizor nu va raspunde pentru parametrii tehnici ai intregului sistem ci doar pentru parametrii tehnici pentru fiecare element independent care intra in componenta sistemului si care a fost furnizat de catre Vanzatorul / Furnizor

LIMITAREA RASPUNDERII

S.C. GASTRO EXPERT PROFIS S.R.L. nu raspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefunctionarea magazinului virtual precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii paginilor magazinului virtual (ex. defectiuni la reteaua de internet, sau a avariilor aparute la serverele companiei ce asigura hostingul site-ul nostru).

TRANSFERUL RISCURILOR SI AL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Transferul riscurilor cu privire la produse se transfera de la Vanzatorul / Furnizor la Cumparatorul / Beneficiar, la momentul semnarii avizului de expeditie sau al procesului verbal de receptie / predare

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor de la Vanzator / Furnizor la Cumparator / Beneficiar are loc la data platii integrale a pretului.

Pana la data  transferului  dreptului de proprietate asupra Produselor  de la Vanzator / Furnizor  la  Cumparator / Beneficiar  , aceasta din urma NU are dreptul  sa instraineze direct sau indirect , cu titlu oneros sau titlu gratuit , Produsele , NU are dreptul sa transmita total sau partial folosinta Produselor, nici sa garanteze cu acestea indeplinirea unor obligatii fata de terti , nici sa le distruga sau deterioreze partial sau total in mod intentionat si nici sa le mute din locul unde au fost acestea instalate .

GARANTIE

 1. Termenul de garantie acordat pentru toate Produsele este conform Anexa la contract, acest termen se calculeaza de la data instalarii produselor, dar cel mai tarziu din a 7 a zi calendaristica de la data livrarii. In conditiile in care termenul de livrare se decaleaza din culpa sau la initiativa Cumparatorului / Beneficiar, termenul de garantie al produselor incepe sa curga de la data specificata in contract nu de la data livrarii efective.
 2. In perioada termenului de garantie, Vanzatorul / Furnizor se obliga sa asigure gratuit , la sediul sau la adresa de instalare , reparatiile la Produse , in conditiile certificatului de garantie . Daca la momentul sesizarii Produsul nu se mai afla la adresa de instalare ci la o adresa terta , Cumparatorul / Beneficiar va suporta toate costurile de deplasare a echipei service al Vanzatorului / Furnizor , pana la noua adresa unde se afla produsul.
 3. Notificarea oricarei defectiuni , pentru care solicita interventia Vanzatorului / Furnizor , se face de catre Cumparatorul / Beneficiar imediat in scris la nr fax 0265 266774 sau la e mai office@gastroprofis.ro   . Cumparatorul /Beneficiar are obligatia sa opreasca functionarea produsului si sa-l decupleze  de alimentarea cu utilitati , in caz contrar suportand consecintele.
 4. Interventia in garantie se va face in maxim 3 zile lucratoare de la data receptionarii notificarii trimise conform contractului . Garantia se acorda conform certificatului de garantie si nu acopera urmatoarele elemente : materiale consumabile ca , ulei , geamuri , becuri , garnituri , chedere , Freon , elemente ornamentale , butoane , conexiuni electrice ,defectiuni datorita caderii de tensiune sau presiune , debit gaz  , manere , sigurante , baterii , defectiuni mecanice si electrice legate de manipulare etc. Acestea se inlocuiesc sau repara dupa caz pe cheltuiala Cumparatorului / Beneficiar.
 5. Cumparatorul pierde garantia in cazul in care nu respecta oricare dintre urmatoarele conditii:

– nu a efectuat instalarea produselor

– nu face plata pretului si a celorlalte costuri contractuale la termenele si conditiile contractului

– nu semneaza certificatul de garantie la livrarea produselor

– nu situatia mutarii produselor de la adresa initiala de instalare la o adresa terta fara acordul in scris a Vanzatorului / Furnizor

– daca defectiunea survine, manipularii sau a exploatarii defectuoase, contravenind instructiunilor primite de la Vanzatorul / Furnizor la instalare

 1. Daca in perioada de garantie Cumparatorul / Beneficiar face orice solicitare de reparatie care se dovedeste a fi neintemeiata, va plati Vanzatorului / Furnizor toate costurile antrenate de celalalte solicitari neintemeiate de reparatii, pe baza facturii trimise in acest sens de catre Vanzatorul / Furnizor

RETUR DE PRODUSE

Societatea comerciala care administreaza magazinul online Gastroprofis este o firma de tipul B2B, produsele fiind in principal destinate persoanelor juridice, respectiv spatiilor comerciale. In ce priveste produsele achizitionate de persoane juridice printr-un magazin online, conform OUG 34/2014, compania nu este obligata sa accepte returul produselor.

In cazul in care consumatorul are o problema legata de o comanda, care nu pare a putea fi rezolvata prin email, se poate lua legatura telefonic la 0722327972 – Kraus Timea Krisztina, fax 0265 266774, e-mail  office@gastroprofis.ro

DEFINITII 

Site – www.vechi.gastroprofis.ro

Vanzator / Furnizor – S.C. GASTRO EXPERT  PROFIS  S.R.L – persoana juridica cu sediul in Tg Mures, judetul Mures / Romania

Cumparator / Beneficiar – persoana fizica/juridica Romana care creaza un cont personal pe site in scopul de a acesa informatii tehnice sau preturi ale produselor si pentru a plasa comenzi

Tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date

Stocare – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea

Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica sau juridica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Deschide chat
Cu ce va putem ajuta?
Buna ziua!
Cu ce va putem ajuta?
Powered by